Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» BEYANAME FORM VE BİLDİRİMLER (01.01.2018)

...» 2017 4. DÖNEM GECİCİ VERGİ UZATILDI (15.02.2018)

...» Defter Beyan Sistemi Açıldı (01.02.2018)

...» 2018 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2018)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları (16.07.2011)