Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


 • Sigorta Prim Matrahına Dahil Edilecek/Edilmeyecek Kazançlar


  (09.04.2020)
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazançlar başlığı altında yer alan 80.inci......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • İşçi Çıkarana Ceza ! / Nevzat Erdağ


  (09.04.2020)
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • 7 Maddede Corona Virüse Karşı Torba Yasa


  (09.04.2020)
  Hükümet tarafından hazırlanan ve iş dünyasının görüşüne açılan torba kanuna göre işten çıkarmalar üç ay yasaklanacak....
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Bakan Selçuk, TOBB ve TÜRMOB Başkanlarıyla Kısa Çalışma Ödeneğini Görüştü


  (09.04.2020)
  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla video konferansla "Kısa Çalışma Ödeneği"ni görüştü. Aile, Çalışma......
  ayrıntılar için tıklayınız »